RIKR Moravia s.r.o. - Inženýrská činnost ve stavebnictví

 

Společnost RIKR Moravia s.r.o. poskytuje investorům řízení stavebních projektů na klíč od počáteční fáze projektu až po uvedení do provozu.

 

Seznam nabízených služeb:

 • posouzení realizovatelnosti stavebního záměru,
 • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování projektové dokumentace
 • zajištění zhotovitele projektové dokumentace
 • zajištění vydání rozhodnutí/povolení v souladu se stavebním zákonem (územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudační souhlas/rozhodnutí a jiné),
 • jednání s orgány státní správy a samosprávy,
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy, apod.,
 • organizace výběrového řízení na dodavatele/subdodavatele stavby včetně připomínkování smluvních dokumentů,
 • výkon technického dozoru investora stavby včetně kontroly fakturace

 

Společnost RIKR Moravia poskytuje veškeré činnosti související s autorizací v oboru městské inženýrství a to především stavební dozor a odborné vedení provádění stavby nebo její změny včetně poskytnutí kvalifikace do výběrových řízení.


Přeskočit na obsah

 • O nás
 • Inženýrská činnost
 • Zemní a výkopové práce
 • Účetnictví, daně a poradenství
 • Kontakt